Det var fra dette rommet mye av musikken strømmet ut på det glade 80-tall. Tiden da vi måtte lage musikken selv.