De runde brillene er fra min oldefar. Ikke glasset, innfatningen.