1 2 3 4

Så - hvilken rolle spiller så våre kvinner i vårt firma? Er det de som utvikler de gode produktene, som kommer opp med de smarte løsningene, som tar de strategiske valgene og i det hele tatt representerer ryggraden i vår bedrift ? Svaret er faktisk et rungende JA! En gjennomgang av hvem som står bak utviklingen av våre mest suksessrike produkter viser at det er i snitt 62% kvinneandel i utviklingsavdelingen - ut fra egen erfaring vil jeg gjette meg til at de står for ca 90% av snakking og diskusjon om innholdet - og at de har 100% innflytelse på de beslutninger som blir tatt; slett ikke dårlig! De som tror at det er Harry og hans mannlige staff ’over there’ , eller for den saks skyld Einar og Sigurd ’over her’ som er hjernen bak vår suksess, tar faktisk grundig feil. Fru Debes har hver morgen en gjennomgang av Harrys agenda, hun styrer og rettleder ham som bare en kvinne kan. Hvem som står bak Einars noen ganger velvalgte beslutninger er ikke alltid lett å gjette seg til, men vi vet med stor sikkerhet at fru Lunde har svingt pisken når Sigurd omsider har tatt en god beslutning!

Damenes tale ved firmajulebord 2009