Ærede Damer!


Æ har fått glæda tå å hold damenes tale.
I en sånn sammenhæng e det meininga at en ska skryt tå dama’n å dæmmes fræmtoning.
Å når æ sjer utover salen å sjer alle pene, pynta og lækkre dama’n som e samla, så skull det bli en ænkel oppgave.
Vi karran har jo så my å vær dåkk kvinnfolkan takknæmmli før!
For eksempel så seies det at: ”Bak enhver stor mann – Står det et svært forundra kvinnfolk”
Dåkk e hjælpsom i alle sammenhænga – hvess itj den sedvanlige haupina har slått te igjæn da!
Det e ein sannhet det at for eksempel hjulet aller ha virti oppfinni Vess det itj va fer at dåkk kvinnfolkan vart lei tå å bli drågge rundt ætte håret, å forlangt ei vogn å bli kjørt rundt i.
Utviklinga har gått videre ættepå, og hjulet det har vårtte bil.
Det finns mang typa kvinnfolk, og det finns mang typa bila.

Nånn kjøre rundt i Lada, og nånn kjøre rundt i Mærsjedes. Ingen e likedan, men uansett e dæmm go å ha, å fin te sett bruk.
Nånn e bærre småkjørt, mens andre e langkjørt.
Faren med my småkjøring e sælfølgelig at det danne sæ sotlag på ænkelte vitale dela. Æ vil dæffør anbefal nånn tura med høgt turtall innemellom.
Utseende variere å my!
Det finns småe bila å det finnes store, Nånn e litt avrunna i karosseriet, mens nånn e meire firkanta.
Varebila finnes å!
Det finns forgassarmotora, å det finns motora med direkte innsprøyting. Faren med direkte innsprøytning e at det oft kan bli dyrt vess smøringa itj e go nok!
Nånn e tongstarta, å trøng lang forvarming!
Å så har vi dæmm som tenne tvært. Kaldstart frarådes grunnet stor slittasje.

Å bruk pæng på vedlikehold, det tru æ e lurt.
Det e ei kjennsgjærning at vess vi held bil’n i stand så får vi behold’n længer! Jævnli understellsbehandling e å anbefal. Peiling av olje e å vikti, itj bærre når bil’n e ny, men enda viktigar når vi har hatt’n ei stund.
Det e klart at når kilometra’n rulla på, så bli itj fjæringa som o ein gang va. Litt friæsos kan oppstå – og avgassan e itj bestandi like rein. Ein å anna lekkasje kan å oppstå!
Det e nå vi karran bærre må lev med, det e jo eit resultat tå bruken vårres.
Nånn kjøpe nytt å nånn kjøpe gammelt når dæmm ska innvister i ny bil.
Det kan værra fordela å ulæmpa med bægge dela’n. Ein brukt en kan du bærre sætt dæ i å kjør. Nybil’n dærimot træng en vess innkjøringspæriode. Te gjænngjell e væl kanskje garanti’n væl så bra på nybil’n i forhold te den brukte, som kainn inneheld skjulte feil å mangla!
Kollisjonsputa e et brennhett tema.
Størrelsen kan varier fra kjæmpestore te næsten itj nå.

Heldivis har en del begynnjt å ættermonter.
Det e klart at desto dyra’r bil’n e desto finar ska’n værra.
Da e de vekti å hold sæ i skinnet å itj kjøp bil som en itj har råa te å behold.
Det e sagt at: ”Kvinnen er dynamoen i mannen’s liv”. Så når lakken bynn å bli matt, å sæte bli nedsotti . Det e først da vi oppdage kor avhængi vi e, å kor gla vi e ti bil’n vårres. Han e trofast å hængiven, og hjælpe oss gjænnom kvarda’n.
Æ vælge dæffør å konkluder med følganes: ”KARA- KJØR MED DEN BIL’N DÅKK HAR- DET E DEN DÅKK KJENNE, OG DET E DEN DÅKK VEIT KA E GO FØR”
Te slutt vil æ be aill karan om å reis sæ! Å så utbringe vi ein skål fer gammelbil’n!

Altså DAMENES SKÅL!!!!


Damenes Tale- julebord 2000